วันที่ 28 กรกฎาคม 2560  
   
    TOP 10
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
    ผู้บริหารสพป.นค.1
    วิสัยทัศน์
    พันธกิจ
    เป้าประสงค์
    กลยุทธ์
    ข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษา

บุคลากรภายใน
    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มนโยบายและแผน
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มนิเทศฯ
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โปรแกรมภายใน
Gallery/ภาพรวมกิจกรรม(ทั่วไป)
 

Untitled Document

ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านไซงัว ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพศิลปะเด็กนานา...
ภาพทั้งหมด : 6
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560 ...
ภาพทั้งหมด : 12
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้าน...
ภาพทั้งหมด : 8
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานประชุมชี้แจง โครงการพัฒนาคร...
ภาพทั้งหมด : 8
ประชุม Video Conference เรื่อง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.นค.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" วันที่ 1...
ภาพทั้งหมด : 8
บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560...
ภาพทั้งหมด : 8
โรงเรียนบ้านว่าน ผอ.เฉลิมพล ใยนนท์นำคณะครูและนักเรียนบำเพ็ญบุุญ เวียนเทีย...
ภาพทั้งหมด : 2

ข่าวสารจากกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1332,412691,465318

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.