วันที่ 21 สิงหาคม 2560  
   
    TOP 10
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
    ผู้บริหารสพป.นค.1
    วิสัยทัศน์
    พันธกิจ
    เป้าประสงค์
    กลยุทธ์
    ข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษา

บุคลากรภายใน
    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มนโยบายและแผน
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มนิเทศฯ
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โปรแกรมภายใน
Gallery/ภาพรวมกิจกรรม(ทั่วไป)
 

Untitled Document

หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน...
ภาพทั้งหมด : 8
ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา...
ภาพทั้งหมด : 8
นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ ตรวจราชการกรณีป...
ภาพทั้งหมด : 8
ร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชินี 12 สิงหาคม 2560...
ภาพทั้งหมด : 8
โครงการยุวชนคนคุณธรรม ทำดีเพื่อพ่อ ณ โรงเรียนบ้านโคกคอน...
ภาพทั้งหมด : 8
นักเรียนโรงเรียนห้วยไซงัวรับรางวัลศิลปะระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น...
ภาพทั้งหมด : 1
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.30 น. สพป.นค.1 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพ...
ภาพทั้งหมด : 8
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู...
ภาพทั้งหมด : 10

ข่าวสารจากกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1332,412691,465318

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.