วันที่ 25 กันยายน 2560  
   
    TOP 10
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
    ผู้บริหารสพป.นค.1
    วิสัยทัศน์
    พันธกิจ
    เป้าประสงค์
    กลยุทธ์
    ข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษา

บุคลากรภายใน
    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มนโยบายและแผน
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มนิเทศฯ
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โปรแกรมภายใน
Gallery/ภาพรวมกิจกรรม(ทั่วไป)
 

Untitled Document

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ...
ภาพทั้งหมด : 8
สภากาแฟจังหวัดหนองคาย 19.9.2560...
ภาพทั้งหมด : 8
การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงคาร PISA พัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิรูปการศึกษาในศ...
ภาพทั้งหมด : 12
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13(สังคม 1) มอบดอดารารัตน์ให้กับอำเภอสังคม จังหว...
ภาพทั้งหมด : 1
ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สพป.สกลนคร เขต 1...
ภาพทั้งหมด : 8
โรงเรียนบ้านสาวแล สพป.นค.1 มอบดอกดารารัตน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระ...
ภาพทั้งหมด : 8
คณะผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 14 (สังคม 2) นำดอกดารารัตน์ ม...
ภาพทั้งหมด : 6
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมืองหนองคาย กลุ่ม 3 มอบดอกดารารัตน์สำหรับใช้ในงานพร...
ภาพทั้งหมด : 4

ข่าวสารจากกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1332,412691,465318

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.