วันที่ 26 มิถุนายน 2560  
   
    TOP 9
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
    ผู้บริหารสพป.นค.1
    วิสัยทัศน์
    พันธกิจ
    เป้าประสงค์
    กลยุทธ์
    ข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษา

บุคลากรภายใน
    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มนโยบายและแผน
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มนิเทศฯ
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โปรแกรมภายใน
Gallery/ภาพรวมกิจกรรม(ทั่วไป)
 

Untitled Document

สพป.นค.1 นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรม นำใจ ...
ภาพทั้งหมด : 4
22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.นค.1 รับมอบอาคารเรียนกำเหนิดงาม จากหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ซึ่งดำ...
ภาพทั้งหมด : 10
สพป.นค.1 ร่วม เป็นเจ้าภาพ ทอดถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านวังน้ำมอก ...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.นค.1 ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมลูกเสือแกนนำการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา...
ภาพทั้งหมด : 14
การประชุมปฎิบัติการถอดบทเรียนการตรวจข้อสอบo-netวิชาภาษาไทยและเตรียมความพร้อ...
ภาพทั้งหมด : 5
เช้านี้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง...
ภาพทั้งหมด : 9

ข่าวสารจากกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1332,412691,465318

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.