วันที่ 21 สิงหาคม 2560  
   
Untitled Document
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มนิเทศฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  Data : - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ยังไม่มีข้อมูล
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1332,412691,465318

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.