วันที่ 26 มิถุนายน 2560  
   
Untitled Document
ภาพกิจกรรม/PHOTO
สพป.นค.1 นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ เป็นประธานเปิดโครง...
ภาพทั้งหมด : 4
22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าร...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.นค.1 รับมอบอาคารเรียนกำเหนิดงาม จากหลวงพ่ออินทร์ถวา...
ภาพทั้งหมด : 10
สพป.นค.1 ร่วม เป็นเจ้าภาพ ทอดถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษาโร...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.นค.1 ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ ครั้ง...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมลูกเสือแกนนำการป้องกันและปราบปราม...
ภาพทั้งหมด : 14
การประชุมปฎิบัติการถอดบทเรียนการตรวจข้อสอบo-netวิชาภาษา...
ภาพทั้งหมด : 5
เช้านี้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันจิตวิทยาความม...
ภาพทั้งหมด : 9
โครงการสอนสร้างสรรค์ ศิลป์สร้างสุข...
ภาพทั้งหมด : 20
กลุ่มเครือข่าย14 จัดค่ายภาษาอังกฤษ...
ภาพทั้งหมด : 20
ชี้แจงการจัดสอบ NT...
ภาพทั้งหมด : 28
รองนายกรัฐมนตรีตรวจราชการที่ จ.หนองคาย...
ภาพทั้งหมด : 10
บันทึกข้อมูลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา2559...
ภาพทั้งหมด : 10
ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูต...
ภาพทั้งหมด : 12
ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพภาคี เครือข่ายต่อต้านการทุจริต...
ภาพทั้งหมด : 63
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำมาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑ์...
ภาพทั้งหมด : 11
ประชุมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา...
ภาพทั้งหมด : 15
สพป.นค.1ร่วมพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลเจ้าคุณน้อย...
ภาพทั้งหมด : 17
หนองคาย-บึงกาฬ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถก...
ภาพทั้งหมด : 12
ริบบิ้นไว้ทุกข์จากใจ สพป.นค.1 แจกจ่ายถึงมือพี่น้องชาวหน...
ภาพทั้งหมด : 11
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกันจัดทำริบบิ้นไว้ทุกข์ แจกจ่ายป...
ภาพทั้งหมด : 14
ผลงานนักเรียนรางวัลศิลปะเหรียญทองระดับโลก...
ภาพทั้งหมด : 15
สอบบรรจุครูหนองคาย ยืนยันโปร่งใสทุกขั้นตอน...
ภาพทั้งหมด : 20
สพป.นค.1 เยี่ยมบ้านนักเรียน...
ภาพทั้งหมด : 10
มอบนโยบายการจัดการศึกษา รร.บ้านศรีเชียงใหม่...
ภาพทั้งหมด : 12
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองคาย...
ภาพทั้งหมด : 26
บรรยากาศการเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิออกเ...
ภาพทั้งหมด : 17
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ ครั้งที่ 4/2559...
ภาพทั้งหมด : 20
ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ...
ภาพทั้งหมด : 6
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรี...
ภาพทั้งหมด : 10
งานศิลปหัดกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่...
ภาพทั้งหมด : 37
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที 66 ขึ้น ณ โรงเรียน อนุบ...
ภาพทั้งหมด : 45
เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66...
ภาพทั้งหมด : 21
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559...
ภาพทั้งหมด : 20
การจัดงานประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 2...
ภาพทั้งหมด : 32
ภาพบรรยากาศ "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู"...
ภาพทั้งหมด : 27
กิจกรรมมุท (MOT Presenter)...
ภาพทั้งหมด : 14
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ร.ร บ้านเมืองหมี)...
ภาพทั้งหมด : 17
สืบสานประเพณีสงกรานต์...
ภาพทั้งหมด : 15


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1332,412691,465318

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.