19-09
2560
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
19-09
2560
  ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยนาท ประจำเดือนสิงหาคม 2560
18-09
2560
  ประกาศผลทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560
14-09
2560
  มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่ประสบอุทกภัย
14-09
2560
  โครงการให้ความรู้สถานพยาบาลต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของลูกจ้าง ผู้ประกันตนในสังกัด สพป.นค.1
14-09
2560
  "ปีการท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" เชิญร่วมสนับสนุนการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในปี 2561
13-09
2560
  ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2560
13-09
2560
  โครงการ "PMAC 2018 World Art Contest" มูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล
12-09
2560
  เชิญชมงาน "เวิร์ลไดแด็ก เอเซีย 2017" ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม.
01-09
2560
  ประชาสัมพันธ์การร่วมงาน Thailand STEM Festival 2017
28-08
2560
  โครงการอบรมวิธีสอนภาษาไทยและการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
08-08
2560
  ประกาศ : รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย (โครงการนักเรียนทุนรัฐบาล เพชรในตม)
01-08
2560
  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ (โครงการเพชรในตม)
01-08
2560
  ประกาศ : แจ้งตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม
25-07
2560
  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
25-07
2560
  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน
06-07
2560
  ประกาศรับสมัครนักการภารโรง 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
06-07
2560
  ประการรับสมัครธุรการโรงเรียน 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
10-01
2560
  ข้อมูลตำแหน่งว่าง ทุกโรงเรียน ทุกเขตพื้นที่ฯ เพื่อใช้ประกอบการเขียนย้าย ข้าราชการครู ปี 2560
05-10
2559
  ประกาศผมสอบครูผู้ช่วย กศจ.หนองคาย 1/2559
08-08
2559
  ประกาศ : รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูแลบุุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
08-08
2559
  ประกาศ : มาตรการป้องกันการทุจริต ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูแลบุุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
07-08
2560
  ประกาศ : สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม รร.โพนสว่างป่าตองวิทยา
07-08
2560
  ประกาศ : สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม รร.บ้านนาอ่างสร้างอ่าง
19-07
2560
  ประกาศ โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องสมุด ICT สื่อกานเรียนการสอน
17-07
2560
  ประกาศโรงเรียนป่าสักวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่ออาเซียนประจำห้องสมุด
13-07
2560
  ประกาศ : การขายทอดตลาดอาคารเรียน (โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์)
28-03
2560
  ประกาศ : สพป.หนองคาย 1 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทโนโลยีทางไกล (DLIT)
20-03
2560
  ประกาศ : สพป.หนองคาย 1 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน สำหรับสถานศึกษา รูปแบบ CC๑ CC๒และ CL๑๐ (ด้วยระบบ e-bidding)
15-03
2560
  สอบราคา : โรงเรียนป่าสักวิทยาสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๗ รายการ
26-01
2560
  เกณฑ์ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
26-01
2560
  ชุดพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ชุดละ 65,500 บาท
26-01
2560
  ชุดพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ชุดละ 59,800 บาท